Нові лабораторні можливості в діагностиці аутоімунної та ревматоїдної патології

З допомогою сучасної автоматизованої апаратури для проведення імуноблотингу та використання сучасних лінійних блотів німецької фірми Euroimmune Біокурс значно розширює можливості сучасного клініциста в постановці діагнозу того чи іншого аутоімунного захворювання. На одному блоті можна одночасно визначати від 2-3 до 15-18 різних ауто антитіл , що суттєво зменшує вартість обстеження і дає більш детальну інформацію.

Використання люмінесцентної мікроскопії є золотим стандартом виявлення аутоантитіл. Ми володіємо сучасним люмінесцентним мікроскопом та спеціальними тканинними зрізами виробництва німецької фірми Euroimmune, що дозволяє проводити як скринінгові, так і прецензійні визначення будь-яких аутоантитіл на замовлення лікаря-клініциста.

ПЕРЕЛІК ДІАГНОСТИЧНИХ МОЖЛИВЛОСТЕЙ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЯКІ ВИКОНУЄ БІОКУРС
Test name Аntigens Захворювання
ANA-profile-15 антигенів

ds-DNA, RNP/sm, Sm, nucleosomes, hystones, ss-DNA, SS-A, SS-В, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP-B, RNP, АМА-М2, PCNA

СЧВ Індукований ліками СЧВ, с-м Шегрена, неонатал СЧВ Склеродермія Поліміозит/Дерматоміозит Склеродермія/CREST с-м змішані захворюв. сполуч. тканини первинний біліарний цироз СЧВ з нефритом інтерсцитіальною пневмонію або поліневрит
Печінковий профіль-4 AMA-M-2 SLA/LP , LKM, LC-1 LKM Первинний біліар цироз Аутоімунні гепатити вірусний гепатит С аутоімунний панкреатит, аутоімунний нефрит
Профіль системного склерозу-13 Scl-70, CENP-A, CENP-B, RNA-polymerase 3-11kD та 155kD, NOR90,Th/To, PM-Scl-100 та 75, Ro-52, PDGFR, fibrillarin, Ku Системний склероз, поліміозит, с-м Шегрена (Ro-52), CREST с-м ,СЧВ, ЗЗСТ
Профіль васкуліту-3 MPO=pANCA, PR3=cANCA, GMB (мієлопероксидаза та протеїназа-3 цитоплазми нейтрофілів + базальна гломерулярна мембрана) Системні васкуліти - вірусні - ЦМВ, ВІЛ, гепатити В , С та лікарські . Ревматоїдний артрит, поліневрити, вузликовий периартеріїт, пурпура Шейлен-Геноха, кріоглобулінемія, паранеопластичний с-м, с-м Вегенера, с-м Гудпасчера, с-м Чарга-Штрауса, аутоімунний гломерулонефрит, первинний склерозуючий холангіт-pANCA, виразковий коліт
Профіль міозиту-7 Mi-2,Ku,PM- Scl, Jo-1, PL-7, PL-1, Ro-52 Поліміозит, дерматоміозит, перехресний синдром (дифузна склеродермія+поліміозит)
Неврологіч-ний профіль-3 GM-1, GD1B, GQ1b -- гангліозиди демієлінізуючі ураження нервових волокон - с-м Гійєн-Барре, нейропатії і ін
Нейрональ-ний профіль-7 амфіфізин,СV2.1,PNMA2,Ri,Jo,Hu паранеопластичні нейропатії при раку легень, бронхів, мол залози, яєчника, лімфомі Ходжкіна - атаксія, енцефаломієліти, хорея, ригідність
ANA/ANCA IFA антинуклеарні антитіла (скринінг – імунофлюорецентний аналіз) Скринінг-тест на визначення наявності аутоімунного захворювання (визначає до 150 видів аутоантитіл)
анти-MCV модифікований цитруліновий вінментин РА
анти-CCP Циклічний цитруліновий пептид РА
РФ Ga-епітоп Fc-фрагменту IgG PA та багато інших аутоімунних захворювань
АСА IgG , IgM Антикардіоліпінові антитіла Фосфоліпідний синдром
АРА IgG , IgM Антитіла до фосфоліпідів Фосфоліпідний синдром
Анти-ТГ Антитіла до тиреоглобуліну Аутоімунний тиреоідит (хвороба Хошімото, Грейвса)
Анти-ТРО Антитіла до тиреопероксидази щитоподібної залози (до мікросом ЩЗ) Аутоімунний тиреоідит (хвороба Хошімото, Грейвса
Anti-Gliadin IgA , IgG Антитіла до гліадину Целіакія, глютеїнова хвороба
Anti-tsTG IgA Антитіла до тканинної трансглютамінази Целіакія, глютеїнова хвороба
Повернутися